Sunday, November 1, 2015

Khatam Surah An-Nisa

An-Nisa, mulai Ayat 61~70

61. Dan apabila dikatakan kepada mereka; “marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul” engkau boleh lihat orang-orang munafik itu berpaling daripada mu sungguh-sungguh.

 62. Tetapi bagaimana halnya apabila satu bahaya mengenai mereka dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka, kemudian mereka datang kepada mu bersumpah dengan nama Allah; “kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian”.

63. Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada dihati-hati mereka. Lantaran itu, hendaklah engkau berpaling dari mereka, tetapi nasihati lah akan mereka dan katakan lah kepada mereka perkataan yang memberi bekas pada mengubah apa-apa yang ada dihati-hati mereka.

64. Dan kami tidak utus  seorang pun Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan jika mereka, sesudah menganyanyai diri-diri mereka, datang kepada mu, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan Rasul juga mintakan ampun bagi mereka, nescaya mereka didapati Allah itu penerima taubat, penyayang.

65. Tetapi tidak ! demi Tuhan mu ! mereka tidak dikatakan beriman hingga mereka jadikan mu hukum dalam apa yang mereka berselisehan diantara mereka, kemudian mereka tidak merasa sempit dihati-hati mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menyerah dengan sungguh-sungguh.

66. Dan jika kami wajibkan atas mereka; “bunuhlah diri-diri kamu atau keluarlah dari kampung-kampung kamu”, nescaya mereka tidak akan berbuat dia, kecuali sedikit dari mereka, pada hal jika mereka kerjakan apa yang mereka dinasihati, nescaya adalah terlebih baik buat mereka dan terlebih kuat ketetapan.

47. Dan diwaktu itu, nescaya kami akan beri kepada mereka, dari pihak kami, ganjaran yang besar.

68. Dan nescaya kami pimpin mereka dijalan yang lurus.

69. Kerana barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu adalah berserta orang-orang yang Allah beri nikmat atasnya, dari Nabi-Nabi dan Sodikin dan Shahadah dan Solehin, dan alangkah baiknya mereka ini sebagai sahabat  rapat !.

70. Yang demikian itulah kurnia dari Allah, kerana cukuplan Allah sebagai pengetahui.


Following Twitter,
[] https://twitter.com/normanajidgmail/status/661038275918893056 .

Wednesday, August 12, 2015

Ulasan Surah Al-Fajr.Surah 89:    
 
AL FAJR (fajar).

Surah ini terdiri atas 30 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Al Lail.  Nama “Al Fajr” diambil dari kata Al Fajr yang terdapat pada ayat  pertama surah ini yang ertinya “fajar”. Sumber;
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Fajr (1~30),    
[BS]
http://tanyanajid.blogspot.com/2013/09/89.htmlFriday, February 1, 2013